Základní statistické údaje

Celkem exekucí (FO, k 11.11.2020) 4 330 351
Povinných v exekuci (FO, k 11.11.2020) 719 503
Nových exekucí (roční) (2019) 499 512
Nových exekucí (kvartální) 104 232 (III/2020)

Zdrojová data

Zdrojová data o povinných v otevřeném formátu. Soubory obsahují údaje o okrese a kraji dle trvalého pobytu dlužníka, věk a počet vedených exekucí. Upozorňujeme, že jde o surová data z databáze (očištěná data naleznete ve statistických listech), která jsou zatížena chybovostí (zejm. věk a počet exekucí). Je nezbytné s nimi pracovat velmi obezřetně a při jejich interpretaci vzít toto upozornění na vědomí! Zdrojová data neobsahují z důvodu ochrany osobních údajů informace na úrovni jednotlivých obcí v ČR. Exekutorská komora České republiky konzultuje tuto problematiku s Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Statistické listy

Aktuality

 • Statistické listy č. 1,2,6,7,8,9,10 a 13 - aktualizace dat (III. kvartál 2020)

 • Statistický list č. 9 - aktualizace dat (II. kvartál 2020)

 • Statistický list č. 9 - aktualizace dat (II. kvartál 2020)

Všechny aktuality
 • Statistické listy č. 1,2,6,7,8,9,10 a 13 - aktualizace dat (III. kvartál 2020)

 • Statistický list č. 9 - aktualizace dat (II. kvartál 2020)

 • Statistický list č. 9 - aktualizace dat (II. kvartál 2020)

 • Statistický list č. 2 - aktualizace dat (celkový počet povinných)

 • Statistický list č. 13 – aktualizace dat.

 • Zveřejněna nová vybraná zdrojová data o povinných v otevřeném formátu. Statistický list č. 10 – aktualizace dat.

 • Statistický list č. 5 až 9 + 11 – aktualizace dat.

 • Statistický list č. 1 až 4. – aktualizace dat.

 • Statistický list č. 9 - aktualizace dat, přidán statistický list č. 13 – exekuční řízení podle pásem dlužné jistiny. • Přidán 12. statistický list (celkový počet exekucí vedených jednotlivými soudními exekutory).

 • Zveřejněna vybraná zdrojová data o povinných v otevřeném formátu. Soubor obsahuje okres a kraj dle trvalého pobytu dlužníka, věk a počet vedených exekucí. Upozorňujeme, že jde o surová data z databáze (očištěná data naleznete ve statistických listech), která jsou zatížena chybovostí (zejm. věk a počet exekucí). Je nezbytné s nimi pracovat velice obezřetně a při jejich interpretaci vzít toto upozornění na vědomí! V případě hodnoty „nedefinováno“ neobsahuje centrální evidence vyplněný atribut (např. povinný má trvalý pobyt mimo ČR, není známé datum narození aj.).

 • Přidán 11. statistický list (počty povinných a vedených exekucí po okresech).

 • Statistické listy č. 1 - 2, 4, 5 – 8, 10 - doplněn zdroj dat.

 • Statistický list č. 3 - rozšíření datové základny, doplnění zdroje.

 • Statistický list č. 9 - rozšíření datové základny, doplnění zdroje, aktualizace dat na II. kvartál 2019.

 • Vytvořeno 10 statistických listů