Otevřená data

Otevřená data jsou dle § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím „… informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat.“ Otevřená data jsou vysoce efektivní způsob zveřejňování informací veřejného sektoru.

Více informací naleznete na opendata.gov.cz.

Katalogový soubor propojených dat naleznete zde: http://statistiky.ekcr.info/otevrena-data/katalog.jsonld

Počet exekucí fyzických osob evidovaných v jednotlivých obcích ČR a další podrobnosti

Stáhnout data CSV Stáhnout data JSON Stáhnout schéma JSON

Počet evidovaných exekucí vedených jednotlivými exekutory

Stáhnout data CSV Stáhnout data JSON Stáhnout schéma JSON

Počet fyzických osob v exekuci a další podrobnosti

Stáhnout data CSV Stáhnout data JSON Stáhnout schéma JSON

Návod k použití

Chcete-li si prohlédnout data na svém počítači, doporučujeme stažení dat ve formátu CSV. Jedná se o formát, který je možné zobrazit v aplikacích typu MS Excel a jiných tabulkových editorech.

Návod jak otevřít soubor typu CSV v aplikaci MS Excel naleznete v oficiální nápovědě Microsoft Office zde.

Žádná data zde nejsou určená pro textové editory typu MS Word a data v těchto programech nebudou čitelná. Data ve formátu JSON jsou určená pro další zpracování ve specializovaných programech.

Podmínky použití licence CC BY 4.0

Dílo smíte:

  • Sdílet — rozmnožovat a distribuovat materiál prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu.
  • Upravit — remixovat, změnit a vyjít z původního díla pro jakýkoliv účel, a to i komerční.

Za těchto podmínek:

  • Uveďte původ — Je Vaší povinností uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit Vámi provedené změny. Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval Vás nebo Váš způsob užití díla.
  • Žádná další omezení — Nesmíte použít právní omezení nebo účinné technické prostředky ochrany, které by omezovaly ostatní v možnostech poskytnutých touto licencí.

Plné znění licence Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Veřejná licence najdete zde.