Podmínky užití

Data zveřejněná v rámci projektu „Otevřená data o exekucích“ na těchto webových stránkách smí uživatel sířit (kopírovat, sdělovat veřejnosti), využívat a citovat při dodržení následujících podmínek:

  • jako zdroj dat musí být uvedena Exekutorská komora ČR (a to způsobem, který nevzbuzuje dojem, že Komora podporuje uživatele či způsob využití otevřených dat)

  • v případě dalšího šíření dat je uživatel povinen vhodným způsobem uvést znění podmínek či odkázat přímo na tuto webovou stránku

  • data mohou být použita pouze způsobem, který nijak neupravuje jejich význam nebo smysl.

Uživatel bere na vědomí, že data obsahují i údaje poskytnuté Komoře třetí osobou a jsou vytvořena i zpracováním údajů poskytnutých třetí osobou. Komora proto žádným způsobem neodpovídá za správnost, úplnost a pravdivost údajů poskytnutých třetí osobou, ani za případnou újmu vzniklou dalším užitím nebo zpracováním dat či způsobenou případnými chybami, které by data mohla obsahovat. Komora si vyhrazuje právo i bez předchozího upozornění ze závažných důvodů (technických, právních aj.) dočasně omezit přístup k datům. Ne všechna publikovaná data jsou otevřenými daty ve smyslu § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb.